Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018Sofitel Athens Airport

Θεματολογία συνεδρίου

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του κλάδου του Facility Management και των ενδιαφερόμενων μερών, διοργανώνεται το 4ο Facility Management Conference.

Το φετινό συνέδριο είναι προσανατολισμένο στην ανάδειξη τάσεων και εξελίξεων στον χώρο της διαχείρισης των αερολιμενικών εγκαταστάσεων, γνωρίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που τις χαρακτηρίζει, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών σε επιμέρους θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα παρακάτω:

 • Διαχείριση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες, συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (γεννήτριες, συστήματα ψύξης, συστήματα φωτισμού, συστήματα πυροπροστασίας, συστήματα πυρανίχνευσης, CCTV, BMS κ.λπ.).
 • Λειτουργία, προληπτική και διορθωτική συντήρηση συστημάτων, εξυπηρέτηση (γεφυρών επιβίβασης επιβατών, κυλιόμενες σκάλες, διαχείριση αποσκευών, μονάδες ισχύος εδάφους κ.λπ.).
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση ενέργειας.
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Συντήρηση φωτισμού.
 • Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων - Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Ανακατασκευές - Ανακαινίσεις -Ενίσχυση υποδομών εγκαταστάσεων.
 • Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου.
 • Διαχείριση αποβλήτων - Συντήρηση συστημάτων βιολογικού καθαρισμού.
 • Συντήρηση τοπίου.
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR