Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018Sofitel Athens Airport

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται και «ενώνει» σε μία ημέρα ανώτερα & ανώτατα στελέχη διαχείρισης εγκαταστάσεων και ειδικούς φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων, που φέρουν την ευθύνη για:

 • Λειτουργία και συντήρηση των υποδομών
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Πληροφορικής & Λογισμικού
 • Επεξεργασία στοιχείων επισκεπτών / επιβατών και έλεγχο πρόσβασης
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας
 • Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
 • Υπηρεσίες FM,

καθώς και σε επιχειρηματίες και προμηθευτές υπηρεσιών του κλάδου FM προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις, να δικτυωθούν και να βρουν νέους επιχειρηματικούς εταίρους.

 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR