Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018Sofitel Athens Airport

Γιατί να συμμετέχετε

Το συνέδριο αποτελεί παραδοσιακά την πιο δυναμική συνάντηση του χώρου του Facility Management, με συνακόλουθα οφέλη την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, τη στοχευμένη ενημέρωση και την ενίσχυση της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Κατατοπιστούν σε σχέση με τις νέες τάσεις του FM στη λειτουργία και διαχείριση αερολιμενικών εγκαταστάσεων.
 • Γνωρίσουν πετυχημένες στρατηγικές για αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων από κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς.
 • Συζητήσουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις με ειδήμονες του χώρου.
 • Ενημερωθούν για νέα διαθέσιμα εργαλεία, προϊόντα & υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους.
 • «Χτίσουν» τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγός στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων.
 • Αξιοποιήσουν το αποτελεσματικό networking που διασφαλίζεται από την ισχυρή παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, από τον προμηθευτή λύσεων & υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.
 • Ανταλλάξουν χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες.
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR